Print

Аз самата си почивам от семейните задължения, когато ви пиша или чета вашите имейли. Вие сте като малък остров насред сивото ежедневие. Остров, на който искам да прекарвам времето единствено с вас, ако не възразявате.
Пет минути по-късно
Отговор:
Не възразявам, Еми! Понякога просто ме обзема любопитство да разбера какво правите извън малкия остров. Интересно ми е как протича ежедневието ви на сушата, в сигурния пристан на брака. (Съжалявам, но изразът ми се стори подходящ.) Сега обаче отново се прехвърлям на острова. Кога ще пием вино? Късно ли е в полунощ?


Print